Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Haninge 48 Jordbro N-Dåntorp-Öran

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Haninge 48 Jordbro N-Dåntorp-Öran 1092 16,3% 30,9% 26,6% 26,3% 9,6% 52,0% 48,0% 0,9% 1,9%
Summa 1092 16,3% 30,9% 26,6% 26,3% 9,6% 52,0% 48,0% 0,9% 1,9%

http://www.val.se