Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Haninge 37 Dalarö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Haninge 37 Dalarö 1530 12,4% 29,1% 27,6% 31,0% 7,1% 50,8% 49,2% 0,8% 2,7%
Summa 1530 12,4% 29,1% 27,6% 31,0% 7,1% 50,8% 49,2% 0,8% 2,7%

http://www.val.se