Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Haninge 51 Jägartorp-Sågen m.fl.

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Haninge 51 Jägartorp-Sågen m.fl. 1628 17,1% 35,3% 22,4% 25,2% 7,1% 49,1% 50,9% 1,0% 0,8%
Summa 1628 17,1% 35,3% 22,4% 25,2% 7,1% 49,1% 50,9% 1,0% 0,8%

http://www.val.se