Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Haninge 56 Ribby-Öhaninge kyrkby m.m

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Haninge 56 Ribby-Öhaninge kyrkby m.m 1590 24,6% 28,9% 18,0% 28,5% 8,6% 51,2% 48,8% 1,2% 1,0%
Summa 1590 24,6% 28,9% 18,0% 28,5% 8,6% 51,2% 48,8% 1,2% 1,0%

http://www.val.se