Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Haninge 57 Ribbyberg m.fl.

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Haninge 57 Ribbyberg m.fl. 1092 22,3% 35,0% 20,2% 22,5% 7,3% 46,3% 53,7% 0,7% 0,9%
Summa 1092 22,3% 35,0% 20,2% 22,5% 7,3% 46,3% 53,7% 0,7% 0,9%

http://www.val.se