Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Haninge 58 Västerhaninge SÖ-Skärgård

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Haninge 58 Västerhaninge SÖ-Skärgård 1342 13,6% 28,7% 29,4% 28,2% 5,9% 53,2% 46,8% 0,6% 1,0%
Summa 1342 13,6% 28,7% 29,4% 28,2% 5,9% 53,2% 46,8% 0,6% 1,0%

http://www.val.se