Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Haninge 60 Muskö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Haninge 60 Muskö 616 12,8% 25,2% 29,7% 32,3% 7,5% 54,9% 45,1% 0,3% 1,8%
Summa 616 12,8% 25,2% 29,7% 32,3% 7,5% 54,9% 45,1% 0,3% 1,8%

http://www.val.se