Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 1 Björkbacken

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
1 Björkbacken 1209 16,7% 18,5% 15,8% 49,0% 7,0% 41,9% 58,1% 1,7% 1,5%
Summa 1209 16,7% 18,5% 15,8% 49,0% 7,0% 41,9% 58,1% 1,7% 1,5%

http://www.val.se