Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 3 Myggdalen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
3 Myggdalen 1443 15,3% 24,5% 19,7% 40,5% 8,0% 46,4% 53,6% 1,0% 1,9%
Summa 1443 15,3% 24,5% 19,7% 40,5% 8,0% 46,4% 53,6% 1,0% 1,9%

http://www.val.se