Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 4 Nyboda

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
4 Nyboda 1162 27,1% 43,5% 17,8% 11,5% 11,1% 47,4% 52,6% 1,4% 2,4%
Summa 1162 27,1% 43,5% 17,8% 11,5% 11,1% 47,4% 52,6% 1,4% 2,4%

http://www.val.se