Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 6 Krusboda N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
6 Krusboda N 1207 16,1% 35,4% 20,0% 28,6% 9,6% 49,5% 50,5% 0,8% 1,4%
Summa 1207 16,1% 35,4% 20,0% 28,6% 9,6% 49,5% 50,5% 0,8% 1,4%

http://www.val.se