Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 8 Öringe

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
8 Öringe 1365 18,4% 37,9% 28,2% 15,5% 10,3% 49,5% 50,5% 1,5% 2,0%
Summa 1365 18,4% 37,9% 28,2% 15,5% 10,3% 49,5% 50,5% 1,5% 2,0%

http://www.val.se