Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 10 Tyresö Strand

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
10 Tyresö Strand 717 15,5% 51,6% 22,6% 10,3% 10,0% 51,6% 48,4% 0,7% 0,8%
Summa 717 15,5% 51,6% 22,6% 10,3% 10,0% 51,6% 48,4% 0,7% 0,8%

http://www.val.se