Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 11 Tyresö Strand Centrum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
11 Tyresö Strand Centrum 838 18,3% 52,0% 17,8% 11,9% 10,9% 48,1% 51,9% 1,2% 0,4%
Summa 838 18,3% 52,0% 17,8% 11,9% 10,9% 48,1% 51,9% 1,2% 0,4%

http://www.val.se