Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 21 Fornudden

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
21 Fornudden 1435 15,3% 38,6% 24,9% 21,1% 11,0% 50,3% 49,7% 1,4% 1,8%
Summa 1435 15,3% 38,6% 24,9% 21,1% 11,0% 50,3% 49,7% 1,4% 1,8%

http://www.val.se