Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 23 Trollbäcken V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
23 Trollbäcken V 1363 15,8% 33,4% 22,1% 28,8% 7,8% 48,6% 51,4% 1,0% 1,9%
Summa 1363 15,8% 33,4% 22,1% 28,8% 7,8% 48,6% 51,4% 1,0% 1,9%

http://www.val.se