Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 25 Trollbäcken Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
25 Trollbäcken Ö 1215 16,0% 42,4% 20,0% 21,6% 10,5% 49,1% 50,9% 1,3% 1,4%
Summa 1215 16,0% 42,4% 20,0% 21,6% 10,5% 49,1% 50,9% 1,3% 1,4%

http://www.val.se