Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 31 Farmarstigen Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
31 Farmarstigen Ö 1586 21,1% 40,7% 20,5% 17,7% 9,0% 47,6% 52,4% 0,6% 7,9%
Summa 1586 21,1% 40,7% 20,5% 17,7% 9,0% 47,6% 52,4% 0,6% 7,9%

http://www.val.se