Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Upplands-Bro 1

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Upplands-Bro 1 1665 17,4% 36,2% 23,3% 23,1% 8,1% 51,6% 48,4% 1,3% 2,4%
Summa 1665 17,4% 36,2% 23,3% 23,1% 8,1% 51,6% 48,4% 1,3% 2,4%

http://www.val.se