Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Upplands-Bro 7

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Upplands-Bro 7 1307 20,9% 29,6% 19,7% 29,8% 7,3% 50,2% 49,8% 1,2% 1,5%
Summa 1307 20,9% 29,6% 19,7% 29,8% 7,3% 50,2% 49,8% 1,2% 1,5%

http://www.val.se