Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Upplands-Bro 8

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Upplands-Bro 8 1209 24,2% 33,9% 19,1% 22,8% 9,3% 50,1% 49,9% 1,2% 1,7%
Summa 1209 24,2% 33,9% 19,1% 22,8% 9,3% 50,1% 49,9% 1,2% 1,7%

http://www.val.se