Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Upplands-Bro 9

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Upplands-Bro 9 1667 20,3% 31,0% 24,8% 23,9% 7,6% 49,3% 50,7% 1,1% 3,4%
Summa 1667 20,3% 31,0% 24,8% 23,9% 7,6% 49,3% 50,7% 1,1% 3,4%

http://www.val.se