Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Upplands-Bro 11

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Upplands-Bro 11 1424 20,4% 39,0% 22,8% 17,8% 9,8% 49,2% 50,8% 1,1% 2,2%
Summa 1424 20,4% 39,0% 22,8% 17,8% 9,8% 49,2% 50,8% 1,1% 2,2%

http://www.val.se