Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Turinge

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Turinge 1420 15,4% 33,9% 27,4% 23,4% 8,0% 50,4% 49,6% 1,1% 1,7%
Summa 1420 15,4% 33,9% 27,4% 23,4% 8,0% 50,4% 49,6% 1,1% 1,7%

http://www.val.se