Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Täby 1 Täby kyrkby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Täby 1 Täby kyrkby 1223 16,4% 38,6% 27,7% 17,3% 10,2% 51,2% 48,8% 1,8% 2,4%
Summa 1223 16,4% 38,6% 27,7% 17,3% 10,2% 51,2% 48,8% 1,8% 2,4%

http://www.val.se