Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Täby 2 N Täby kyrkby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Täby 2 N Täby kyrkby 1424 15,4% 41,9% 23,7% 19,0% 10,8% 50,8% 49,2% 1,1% 3,9%
Summa 1424 15,4% 41,9% 23,7% 19,0% 10,8% 50,8% 49,2% 1,1% 3,9%

http://www.val.se