Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Täby 3 Byle

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Täby 3 Byle 1313 12,9% 53,8% 23,3% 10,0% 8,7% 51,1% 48,9% 1,2% 1,1%
Summa 1313 12,9% 53,8% 23,3% 10,0% 8,7% 51,1% 48,9% 1,2% 1,1%

http://www.val.se