Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Täby 4 Midgård

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Täby 4 Midgård 1578 15,7% 38,5% 21,1% 24,7% 8,1% 48,0% 52,0% 1,6% 2,5%
Summa 1578 15,7% 38,5% 21,1% 24,7% 8,1% 48,0% 52,0% 1,6% 2,5%

http://www.val.se