Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Täby 6 Vallatorp Norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Täby 6 Vallatorp Norra 1229 13,2% 48,4% 20,2% 18,2% 7,2% 50,1% 49,9% 1,4% 2,0%
Summa 1229 13,2% 48,4% 20,2% 18,2% 7,2% 50,1% 49,9% 1,4% 2,0%

http://www.val.se