Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Täby 7 Erikslund, Visinge

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Täby 7 Erikslund, Visinge 1117 16,1% 40,3% 31,0% 12,6% 9,3% 49,8% 50,2% 0,9% 3,0%
Summa 1117 16,1% 40,3% 31,0% 12,6% 9,3% 49,8% 50,2% 0,9% 3,0%

http://www.val.se