Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Täby 11 Ensta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Täby 11 Ensta 1490 14,8% 35,1% 23,6% 26,4% 9,0% 50,6% 49,4% 1,5% 3,0%
Summa 1490 14,8% 35,1% 23,6% 26,4% 9,0% 50,6% 49,4% 1,5% 3,0%

http://www.val.se