Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Täby 13 S Skarpäng

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Täby 13 S Skarpäng 1438 13,4% 34,0% 32,8% 19,9% 8,0% 51,0% 49,0% 0,8% 20,3%
Summa 1438 13,4% 34,0% 32,8% 19,9% 8,0% 51,0% 49,0% 0,8% 20,3%

http://www.val.se