Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Täby 14 V Ellagård

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Täby 14 V Ellagård 1396 13,9% 32,4% 22,6% 31,0% 8,2% 47,6% 52,4% 0,9% 3,2%
Summa 1396 13,9% 32,4% 22,6% 31,0% 8,2% 47,6% 52,4% 0,9% 3,2%

http://www.val.se