Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Täby 17 Täby centrum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Täby 17 Täby centrum 1605 13,4% 15,1% 12,1% 59,3% 3,3% 42,6% 57,4% 0,7% 1,6%
Summa 1605 13,4% 15,1% 12,1% 59,3% 3,3% 42,6% 57,4% 0,7% 1,6%

http://www.val.se