Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Täby 20 NÖ Täby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Täby 20 NÖ Täby 848 19,9% 42,7% 29,1% 8,3% 13,7% 50,8% 49,2% 0,9% 1,8%
Summa 848 19,9% 42,7% 29,1% 8,3% 13,7% 50,8% 49,2% 0,9% 1,8%

http://www.val.se