Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Täby 22 V Gribbylund

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Täby 22 V Gribbylund 1623 16,0% 46,3% 27,3% 10,4% 9,6% 49,7% 50,3% 1,2% 2,4%
Summa 1623 16,0% 46,3% 27,3% 10,4% 9,6% 49,7% 50,3% 1,2% 2,4%

http://www.val.se