Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Täby 23 Gribbylunds centrum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Täby 23 Gribbylunds centrum 1078 21,1% 31,5% 22,5% 24,9% 8,7% 43,7% 56,3% 1,0% 2,8%
Summa 1078 21,1% 31,5% 22,5% 24,9% 8,7% 43,7% 56,3% 1,0% 2,8%

http://www.val.se