Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Täby 24 Marknadsvägen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Täby 24 Marknadsvägen 1391 19,8% 29,9% 20,1% 30,3% 10,9% 46,1% 53,9% 1,4% 2,8%
Summa 1391 19,8% 29,9% 20,1% 30,3% 10,9% 46,1% 53,9% 1,4% 2,8%

http://www.val.se