Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Täby 25 S Gribbylund

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Täby 25 S Gribbylund 1501 16,2% 32,6% 28,4% 22,7% 10,1% 52,0% 48,0% 0,7% 3,4%
Summa 1501 16,2% 32,6% 28,4% 22,7% 10,1% 52,0% 48,0% 0,7% 3,4%

http://www.val.se