Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Täby 26 Södra Grindtorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Täby 26 Södra Grindtorp 1042 20,6% 24,1% 17,9% 37,3% 5,1% 45,3% 54,7% 0,8% 2,9%
Summa 1042 20,6% 24,1% 17,9% 37,3% 5,1% 45,3% 54,7% 0,8% 2,9%

http://www.val.se