Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Täby 27 Norra Grindtorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Täby 27 Norra Grindtorp 1199 17,3% 22,3% 19,9% 40,5% 4,3% 46,8% 53,2% 1,0% 3,8%
Summa 1199 17,3% 22,3% 19,9% 40,5% 4,3% 46,8% 53,2% 1,0% 3,8%

http://www.val.se