Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Täby 29 N Viggbyholm

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Täby 29 N Viggbyholm 1297 14,3% 38,0% 23,5% 24,2% 8,9% 48,9% 51,1% 2,1% 3,2%
Summa 1297 14,3% 38,0% 23,5% 24,2% 8,9% 48,9% 51,1% 2,1% 3,2%

http://www.val.se