Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Täby 30 N Hägernäs

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Täby 30 N Hägernäs 1575 24,5% 26,9% 19,6% 29,0% 7,4% 49,2% 50,8% 1,0% 2,8%
Summa 1575 24,5% 26,9% 19,6% 29,0% 7,4% 49,2% 50,8% 1,0% 2,8%

http://www.val.se