Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Täby 31 Lahäll, Näsbygård

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Täby 31 Lahäll, Näsbygård 1193 16,7% 40,5% 19,9% 23,0% 9,1% 46,4% 53,6% 0,8% 3,2%
Summa 1193 16,7% 40,5% 19,9% 23,0% 9,1% 46,4% 53,6% 0,8% 3,2%

http://www.val.se