Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Täby 32 Norskogen, Fregatten

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Täby 32 Norskogen, Fregatten 1116 18,1% 37,7% 22,0% 22,2% 8,2% 47,3% 52,7% 0,6% 3,0%
Summa 1116 18,1% 37,7% 22,0% 22,2% 8,2% 47,3% 52,7% 0,6% 3,0%

http://www.val.se