Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Täby 33 S Näsbypark

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Täby 33 S Näsbypark 988 11,4% 42,6% 20,1% 25,8% 7,3% 48,5% 51,5% 0,8% 3,2%
Summa 988 11,4% 42,6% 20,1% 25,8% 7,3% 48,5% 51,5% 0,8% 3,2%

http://www.val.se