Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Täby 34 Näsbyparks centrum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Täby 34 Näsbyparks centrum 1487 13,2% 16,5% 14,9% 55,4% 3,8% 42,4% 57,6% 0,6% 2,6%
Summa 1487 13,2% 16,5% 14,9% 55,4% 3,8% 42,4% 57,6% 0,6% 2,6%

http://www.val.se