Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Täby 35 Ö Näsbypark

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Täby 35 Ö Näsbypark 1273 15,1% 37,4% 26,2% 21,3% 9,7% 50,4% 49,6% 2,0% 4,3%
Summa 1273 15,1% 37,4% 26,2% 21,3% 9,7% 50,4% 49,6% 2,0% 4,3%

http://www.val.se