Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Täby 36 S Viggbyholm

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Täby 36 S Viggbyholm 1198 15,1% 38,3% 25,1% 21,5% 10,8% 51,7% 48,3% 0,6% 3,0%
Summa 1198 15,1% 38,3% 25,1% 21,5% 10,8% 51,7% 48,3% 0,6% 3,0%

http://www.val.se