Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Täby 38 Slottsparken

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Täby 38 Slottsparken 1011 15,7% 32,8% 26,0% 25,4% 9,5% 49,0% 51,0% 0,7% 4,9%
Summa 1011 15,7% 32,8% 26,0% 25,4% 9,5% 49,0% 51,0% 0,7% 4,9%

http://www.val.se